Başvuru Klavuzu

Yös Başvuru klavuzu için aşağıdaki adımları dikkatlice okuyunuz.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI

2017 KILAVUZU

 

  1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. İnönü Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS), İnönü Üniversitesi ile sınavı kabul eden diğer Türk Üniversitelerinde eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını başvuru için kullanabilecekleri bir sınavdır. Sınav, İnönü Üniversitesi tarafından 14 Mayıs 2017 tarihinde yapılacaktır.

1.2. Bu Kılavuz, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için YÖS’e başvuracak yabancı uyruklu adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.

1.3. YÖS’e başvurular 21 Mart-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında internet aracılığıyla yapılacaktır. Kılavuzda yer almayan bilgiler ve değişiklikler yos.inonu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.

1.4. Üniversitemiz ile adaylar arasındaki haberleşmeler Türkçe, İngilizce ve Arapça yapılacaktır.

1.5. YÖS, Üniversitemizde ve sınavı kabul eden diğer üniversitelerde lisans ya da ön lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir.

1.6. Bu Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu kurallar ilgili mevzuat ile Yükseköğretim Kurulu, İnönü Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, İnönü Üniversitesi tarafından saptanır. Bu Kılavuzda belirtilmeyen durumlar için İnönü Üniversitesi tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

 

  1. BAŞVURU KOŞULLARI

2.1. Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

2.1.1. Yabancı uyruklu kişiler,

2.1.2. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar alt soyu olup Mavi Kart ya da Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge sunabilenlerin,

2.1.3. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış olup aynı zamanda yabancı devlet vatandaşı olanların,

2.1.4. Türk vatandaşı olup ortaöğretiminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

2.1.5. KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilecektir.

 

  1. BAŞVURU İŞLEMLERİ

3.1. Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan tüm başvurular, internet üzerinden online olarak yapılacaktır. 25 Mart-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılmayan, elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3.2. YÖS 2017 başvurusu iki aşamada gerçekleştirilecektir:

3.2.1 Sınav ücretinin yatırılması

3.2.1. Otomasyon üzerinden gerekli bilgilerin girilmesi

3.2.2. Adaylara başvurularının onaylandığına dair onay mailinin gönderilmesi.

 

3.3. Adaylar internet adresindeki başvuru sayfasına son üç ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını .jpeg formatında taratarak yükleyeceklerdir. Fotoğraflar pasaport ya da diğer resmi kimlik belgelerinde kullanılabilir nitelikte olmalıdır. Fotoğraflar; sınava giriş belgesi, salon yoklama tutanağı, sınav sonuç belgesi, kayıt işlemleri ve öğrenci kimlik belgesi oluşturmada kullanılacaktır. Başvuru sırasında kullanılacak fotoğraf, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak netlikte, önden ve yakından çekilmiş olmalıdır. Ayrıca fotoğrafta yüz görünmeli, renkli gözlük takılmamalıdır.

3.4. YÖS’e başvurduktan sonra İnönü Üniversitesi ile yapılacak her türlü yazışmada, Aday Numarasının belirtilmesi zorunludur. Aday Numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmayacaktır. Sınav sırasında da Aday Numarası gerekli olacaktır. Bu nedenle Aday Numarası saklanmalıdır.

 

  1. SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

4.1. Sınav ücreti 200 TL’dir.

4.2. Adaylar sınav ücretini yatırırken banka dekontunun açıklama kısmına, önce Referans Numarasını sonra Adını ve Soyadını banka çalışanına doğru biçimde yazdırmalıdır. Başvuru sürecinde bir sorun yaşanmaması için bu sıraya dikkat edilmelidir.

4.3. Sınav ücretinin yatırılacağı banka bilgileri şöyledir:

 

 

Sınav ücreti 200 TL’dir.

Adaylar sınav ücretini yatırırken banka dekontunun açıklama kısmına YÖS – ad-soyad bilgilerini ve pasaport no bilgilerini yazmalıdır.

4.4. Adaylar sınav ücretini, Türkiye’de bulundukları takdirde Ziraat Bankası’nın Türkiye’deki herhangi bir şubesinden havale ücreti ödemeden bizzat yatırabileceklerdir. Ziraat Bankası’nın yurtdışında bulunan şubelerinden sınav ücreti yatırıldığında da havale ücreti alınmayacaktır.

4.5. Yurtdışından sınava başvuracak adaylar, sınav ücretini muhabir bir banka ya da uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile de yatırabileceklerdir. Bu durumda, kesilecek havale ücretinden adayların kendileri sorumlu olacaklardır.

4.6. Sınav ücreti yatıracak adayların dikkat edeceği noktalar:

4.6.1. Sınav ücreti,

4.3. maddesinde belirtilen hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki ve benzeri kesinlikle gönderilmemelidir.

4.6.2. Sınav ücreti yatırılırken banka tarafından alınan masraf, sınav ücreti dışında hesaplanmalıdır.

4.6.3. Sınav ücreti yatırılmadan başvuru yapılamaz.

4.6.4. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan bu yanlışlığı düzelttirmeleri gerekmektedir.

4.6.5. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan, sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez. Sınav ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez.

 

4.7. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adaylar, sınava giriş belgelerini, duyurulan bir tarihte adayların e-mail adreslerine gönderilecektir.

 

  1. SINAV

5.1. YÖS, 14 Mayıs 2017 Pazar günü Türkiye saatiyle saat 14:00’da, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yapılacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır.

5.2. Sınava girecek tüm adayların pasaport/resmi kimlik belgesi ile sınava giriş belgesini sınava girerken yanlarında bulundurmaları zorunludur.

5.3. Adayların, yanlarında kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç-gereç bulundurmamaları gerekir. Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacakları için sınava cep telefonu ile gelmemeleri gerekmektedir. Sınava girecek adaylar, yanlarında mutlaka yumuşak uçlu kurşun (kara) kalem, silgi, kalem açacağı getirmelidir.

5.4. Adayların sınav günü, sınav saatinden en az bir saat önce (gerekli kimlik kontrollerinin zamanında yapılabilmesi için) girecekleri sınav binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

5.5. YÖS 2017’de sorulacak sorular, Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Bu sorular, adayların soyut düşünme ve akıl yürütme gücünü ölçmeyi amaçlamaktadır. 80 sorudan oluşan sınavın %50’si şekil ve uzay ilişkileri ile analitik düşünme becerilerini, %50’si ise temel matematik ve geometri bilgilerini kullanma gücünü ölçen sorulardan oluşacaktır.

5.6. Soru kitapçığındaki tüm sorular “Çoktan Seçmeli” olarak hazırlanmıştır. Her soru beş seçeneklidir ve bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap kâğıdında, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse ya da bir seçenek için ayrılan yer gelişigüzel işaretlenmişse o soru için verilen cevap geçersiz kabul edilecektir.

5.7. Cevapların mutlaka cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Yalnızca soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılacaktır.

5.8. Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri yasaktır. Böyle davranan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

5.9. Sınav sonunda her aday, soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine eksiksiz teslim etmelidir. Soru kitapçığını ve cevap kâğıdını eksik teslim eden ya da hiç teslim etmeyen adayların sınavları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.

5.10. Sınavın geçerlilik süresi 1 yıldır.

 

  1. DEĞERLENDİRME

6.1. Adayların, YÖS 2017’de uygulanacak testte yer alan sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları sayılacak doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak (dört yanlışın bir doğruyu götürmesi) ham puanları hesaplanacaktır.

 

  1. SONUÇLARIN DUYURULMASI

7.1. Sınav sonuçları, yos.inonu.edu.tr sayfasında duyurulacaktır.

7.2. Adaylar, sınav sonuçlarını yos.inonu.edu.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

7.3. Sınavı geçerli sayılan her aday için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenecektir. Bu belge adayların kayıt oldukları e-mail adreslerine gönderilecektir.

 

 

*İnönü Üniversitesi Sınavdan 15 gün önceye kadar değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikleri yos.inonu.edu.tr adresinden takip ediniz.