YÖS, 14 Mayıs 2017 Pazar günü Türkiye saatiyle saat 14:00’da, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yapılacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır.

Sınava girecek tüm adayların pasaport/resmi kimlik belgesi ile sınava giriş belgesini sınava girerken yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Adayların, yanlarında kol saati dışında hiçbir alet, cihaz, araç-gereç bulundurmamaları gerekir. Adaylar, cep telefonu ile sınav binasına alınmayacakları için sınava cep telefonu ile gelmemeleri gerekmektedir. Sınava girecek adaylar, yanlarında mutlaka yumuşak uçlu kurşun (kara) kalem, silgi, kalem açacağı getirmelidir.

Adayların sınav günü, sınav saatinden en az bir saat önce (gerekli kimlik kontrollerinin zamanında yapılabilmesi için) girecekleri sınav binasında hazır bulunmaları gerekmektedir.

YÖS 2017’de sorulacak sorular, Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Bu sorular, adayların soyut düşünme ve akıl yürütme gücünü ölçmeyi amaçlamaktadır. 80 sorudan oluşan sınavın %50’si şekil ve uzay ilişkileri ile analitik düşünme becerilerini, %50’si ise temel matematik ve geometri bilgilerini kullanma gücünü ölçen sorulardan oluşacaktır.

Soru kitabındaki tüm sorular “Çoktan Seçmeli” olarak hazırlanmıştır. Her sorunun beş seçeneği vardır ve yalnızca bir tanesi sorunun doğru cevabıdır. Yanıt kağıdında bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer rastgele işaretlenmişse, o sorunun cevabı geçersiz sayılacaktır.

Cevaplar cevap kağıdında işaretlenmelidir. Sadece soru kitabında işaretlenmiş cevaplar geçersiz kabul edilecektir.

Adayların sınav sırasında konuşmaları, kopyaları hazırlamalarına veya kopyalarını yapmasına izin verilmez. Bu şekilde hareket eden adayların sınavları geçersiz sayılır.

Sınav sonunda, her aday anketi ve cevaplama belgesini salon katılımcılarına tam olarak sunmalıdır. Anketi teslim etmeyen adayların sınav notları ve cevap belgesi geçersiz sayılır ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmez.

Sınavın geçerlilik süresi 1 yıldır.
DEĞERLENDİRME

Adayların, YÖS 2017’de uygulanacak testte yer alan sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları sayılacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak (dört yanlışın bir doğruyu götürmesi) ham puanları hesaplanacaktır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI
Sınav sonuçları, yalnızca yos.inonu.edu.tr internet sayfasında duyurulacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarını yalnızca Aday Numarasıyla öğrenebileceklerdir.

Sınavı geçerli sayılan her aday için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeler adayların kayıt oldukları e-posta adreslerine gönderilecektir.

*İnönü Üniversitesi Sınavdan 15 gün önceye kadar değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yapılan değişiklikleri yos.inonu.edu.tr adresinden takip ediniz.