2018-2019 Yabancı Uyruklu Öğrenci Ek Tercih ve Yerleştirme

İnönü Üniversitesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci İçin Ek Tercih ve Yerleştirme Duyurusu

BAŞVURU TARİHLERİ

13-09-2018 – 17-09-2018


BAŞVURU KOŞULLARI

Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

4)

a) 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

başvuruları kabul edilir.

Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) 6. maddenin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (6 maddenin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 6. maddenin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların

başvuruları kabul edilmez.

Ayrıca;

Yüksekögretım Kurulu Başkanlığı-Egitim Ögretim Dairesi Başkanlığı’nın  75850160-301.02.02-E.17274 yazısında belirtilen;

T.C. uyruğundan bulunanlar ile uyruğundan biri T.C olan çift uyruklulardan (3. madde kapsamında olanlar hariç) 01/02/2013 tarihinden önce ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların ise ortaöğretiminin (lise) tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) görmeleri halinde yurt dışından öğrenci kabulü kontenjanlarına başvurma haklarının bulunduğu belirtilmiştir.


KONTENJANLAR

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan 2018 Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları

Kontenjanlara ulaşmak için tıklayınız.

Koşullar(Açıklamalar)  /  Information

 

HARÇ ÜCRETLERİ

Harç ücretlerine ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.


İNÖNÜ YÖS SONUCUNA GÖRE BAŞVURU İŞLEMLERİ

İnönü YÖS puanı olan adaylar var olan kullanıcı adı ve şifreleriyle https://yosbasvuru.inonu.edu.tr adresinden giriş yaparak tercihlerini yapabilirler.

Daha önce yerleştirilen adaylar (Kayıt yapmasalar dahi)  tercih yapamazlar.


DİĞER YÖS SONUCUNA GÖRE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Diğer YÖS müracaatlarında aşağıda belirtilen 8 üniversitelerin YÖS sınavları kabul edilecektir.

  1. İstanbul Üniversitesi
  2. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  3. Akdeniz Üniversitesi
  4. Uludağ Üniversitesi
  5. Karadeniz Teknik Üniversitesi
  6. Süleyman Demirel Üniversitesi
  7. Çukurova Üniversitesi
  8. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Diğer YÖS puanlarıyla başvuru yapacak adayların öncelikle https://yosbasvuru.inonu.edu.tr/yospro/kullanici.php?islem=yenikullanici adresinden üyelik oluşturmalıdır.

Belirlenen kullanıcı bilgileriyle başvuru panelinden (https://yosbasvuru.inonu.edu.tr) tercih işlemlerini gerçekleştirebilir.

Başvuru paneli üzerinden diğer yös tercihleri için kredi kartıyla 100 tl alınacaktır.

Önemli Notlar:

Lütfen Başvuru yapmadan önce kontenjanları ve duyuruda belirtilen tüm hususları dikkatlice okuyunuz!

Eksik/geçersiz belgeden dolayı başvurusu reddedilen adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır!


FAKÜLTE/BÖLÜM MİNİMUM PUAN BARAJLARI 

Tıp Fakültesi -80

Diş Hekimliği Fakültesi- 75,

Hukuk Fakültesi-70

Eczacılık Fakültesi -70

Sağlık Bilimleri Fakültesi -65

Mühendislik Fakültesi-60

Sağlık Hizmetleri MYO- 60

Tüm Bölümler-30


TÜRKÇE YETERLİLİK DÜZEYİ

Üniversitemiz Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesinin 14. Maddesinde Belirtilen Hususlar Çerçevesinde:

(1) Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilikleri;

a) Eğitim ve öğretim yılı başında İnönü TÖMER tarafından yapılan Türkçe yeterlilik sınavındaki başarıya,

b) İnönü Üniversitesi veya diğer üniversitelerin TÖMER’lerinden alınan Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine,

c) Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlilik Belgesine göre belirlenir.

(2) Avrupa Dil Portfolyosuna göre düzenlenen Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir.

a) (C1 ve C2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir. Kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.

b) (B2) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak geliştirilebilir. Türkçe kursu almak şartıyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. Öğrenci en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 düzeyine yükselttiğini belgelemelidir. En geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 düzeyine yükseltemeyenler, dil düzeyini (C1) seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimlerine devam edemezler.

c) (A1, A2 ve B1) Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Bir yıl süreyle Türkçe hazırlık kursu almalıdır. İzinli sayılacağı bir yılda Türkçe öğrenmekle yükümlüdür. Türkçesini en az B2 düzeyine çıkardığını belgelemeyen öğrenciler programlarına devam edemezler. Türkçesini en az B2 düzeyine çıkardığını belgeleyen öğrenciler programlarında öğrenimine başlayabilir. Ancak en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 düzeyine yükselttiğini belgelemelidir.

3) Bu şartlar; yurt dışındaki bir Türk lisesinden veya Türkiye’deki bir liseden mezun olan yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Tüm YÖS sonuçları 2018 yılına ait olmalıdır. Önceki yıllara ait YÖS sonuçları kabul edilmeyecektir.

Belirlenen YÖS sınavları dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

Doğrulama kodu okunmayan sonuç belgeleri kabul edilmeyecektir.

Tercih işlemleri 13-09-2018 – 17-09-2018  saat:12.00 tarihleri arasında yapılacaktır.

30 puanı aşamayan adaylar başvuru yapamazlar.

Aynı anda iki YÖS türünden tercih yapılamaz. Yapıldığı taktirde puan durumuna bakılmaksızın inönü yös tercihleri iptal edilecektir.

Geçersiz tercih başvuru yapanlara ücret iadesi yapılmaz.

Sorularınızı  yos@inonu.edu.tr adresine yazabilirsiniz.