• YÖS 2019’de sorulacak sorular, adayların tercih ettikleri dil seçeneğine göre Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça ve Rusça dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır.
  • Sınavın %50’si şekil ve uzay ilişkileri ile analitik düşünme becerilerini, %50’si ise temel matematik ve geometri bilgilerini kullanma gücünü ölçen sorulardan oluşacaktır
  • Bu sorular, adayların soyut düşünme ve akıl yürütme gücünü ölçmeyi amaçlamaktadır
  • Her soru beş seçeneklidir ve bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.
  • Sınavın geçerlilik süresi 1 yıldır
  • 2017 YÖS sınav sorularına buradan ulaşabilirsiniz.
  • 2018 YÖS sınav sorularına buradan ulaşabilirsiniz.