Ek Tercih Sonuçlarının İlanı

Yabancı uyruklu öğrencilerin 2017-2018 eğitim öğretim yılı  için yapmış oldukları ek kontenjan tercihleri, Üniversitemizin Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge çerçevesinde değerlendirilmiş ve yerleştirmeler, ülke barajı ve İnönü YÖS-Diğer YÖS farkı gözetilmeksizin yalnızca YÖS puanına göre yapılmıştır.

Ek kontenjan yerleştirme sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Yerleşen öğrencilerin 14-19 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemizin Merkez Kampüsü içerisinde yer alan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bürosunda, aşağıda belirtilen belgeler ile kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybedecektir.

Kesin kayıt yaptıran öğrenciler 20 Eylül 2017 tarihinde TÖMER’de Türkçe Yeterlilik Seviye Tespit Sınavına girmek zorundadırlar.

Kabul mektubu talep eden adaylara elektronik ortamda kabul mektubu gönderilecektir.

Kabul Mektubu talep eden adayların id-ad soyad- kazandığı bölüm bilgilerini   yos@inonu.edu.tr adresine mail atmaları gerekmektedir.

Kayıt için gerekli evraklar:

  1. ) Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
  2. ) Lise diplomasının, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
  3. ) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklardan, GCE AL sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
  4. ) YÖS sonuç belgesi,
  5. ) Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
  6. ) İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttır),
  7. ) Altı adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
  8. ) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu (2017-2018 Harç ücretleri),
  9. ) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı (Buradan ulaşabilirsiniz),
  10. ) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir ve yasal işlem yapılır.