Ek 2. Yerleştirme Sonuçları ve Kayıt Evrakları

Yabancı uyruklu öğrencilerin 2018-2019 eğitim öğretim yılı  için yapmış oldukları ek tercihler, Üniversitemizin Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge çerçevesinde değerlendirilmiş ve yerleştirmeler yapılmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına https://yosbasvuru.inonu.edu.tr/yospro/  adresinden adları ve şifreleriyle giriş yaparak ‘SONUÇLARIM’ sekmesinden  YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ  menüsünden ulaşabilirler.

Yerleşen öğrencilerin 9-12 Ekim 2018 tarihleri arasında Üniversitemizin Merkez Kampüsü içerisinde yer alan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bürosunda, aşağıda belirtilen belgeler ile kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybedecektir.


 

Yurt dışında ikamet eden veya belirtilen süre içerisinde evraklarını tamamlayamayan öğrenciler, https://yosbasvuru.inonu.edu.tr/yospro/ panelinden kullanıcı adları ve şifreleriyle giriş yaparak KAYIT İŞLEMLERİ MENÜSÜNDEN Online geçici kayıtlarını yapabileceklerdir.

Online geçici kayıt yapan adayların, evraklarını en geç 09 Kasım 2018 mesai bitimine kadar tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.
Bu süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.


Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin 2. Türkçe Muafiyet Sınavı

Türkçe Yeterlik Sınavı’na 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yeni kayıt yaptıran tüm yabancı uyruklu öğrencilerin katılması zorunludur.

Tarih : 15 Ekim 2018 Pazartesi Saat:9:30

Yer :Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)

http://inonu.edu.tr/tr/tomer/2955/content

————————————

Kayıt için gerekli evraklar:

 1. Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
 2. Lise diplomasının, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı,
 3. Lise eğitimine başlama ve mezuniyet tarihini belirten belge ( Mezun olduğu okuldan temin edilecektir.)*
 4. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklardan, GCE AL sonucu belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 5. YÖS sonuç belgesi,(YÖS puanıyla yerleşen adaylar içindir)
 6. Vizeli Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
 7. İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili birim öğrenci bürosuna teslim edilmesi şarttır),
 8. Altı adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
 9. Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu (2018-2019 Harç ücretleri),
 10. İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı (Buradan ulaşabilirsiniz),
 11. Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir ve yasal işlem yapılır.

—————

 

*Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesinde ‘Yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimin tamanını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükesköğretim kurumlarına kabul usul ve asasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.’ hükmü yer almaktadır.

Yükseköğretim Kurulunun belirlemiş olduğu esaslar çerçevesinde;

 1. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin(lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların(Ortaöğretiminin(lisen) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan TÜRK okullarında tamamlayanlar dâhil)
 2. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretimine başlayan adayların yurt dışında kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (Ortaöğretiminin(lisen) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan TÜRK okullarında tamamlayanlar dâhil)